Inbap Terminal

Małaszewicze
ul. Warszawska 1B

tel/fax: +48 (83) 342 55 52
terminal@inbap.com