Skład podatkowy

Terminal INBAP jest miejscem wyznaczonym do odpraw celnych, a w przyszłości będzie także składem podatkowym. Jest wyposażony w bocznicę kolejową z układem torów wschodnim (1520 mm), wkrótce dodany zostanie również układ torów europejski (1435 mm).