OBECNIE:

Produkty bazy przeładunkowej dostępne w sposób ciągły to: 

  • olej bazowy;
  • olej popirolityczny;
  • benzyna;
  • różne typy parafin.

Operacje realizowane obecnie na terenie bazy przeładunkowej:

  • rozładunek cystern kolejowych;
  • magazynowanie produktów;
  • ekspedycja kolejowa produktów ze zbiorników magazynowych;
  • ekspedycja samochodowa produktów ze zbiorników magazynowych.

W PLANACH:

PRODUKTY Z RYNKU WSCHODNIEGO:
klasa I: metanol, benzyna, benzen, octan winylu, toluen, etanol;
klasa II: styren, butanol, izobutanom, akrylan butylu, m-ksylen;
klasa III: olej napędowy, olej popirolityczny;
poza klasowe: gudron.

PRODUKTY Z RYNKU KRAJOWEGO:
benzyna/benzyna bio;
komponent bio do oleju napędowego (FAME).

Ekspedycja produktów realizowana będzie:
w autocysternach (maksymalnie do 85% obrotu dla oleju napędowego);
w cysternach kolejowych (maksymalnie do 20% obrotu oleju napędowego).
Benzyna/benzyna bio oraz komponent bio do oleju napędowego (FAME) dostarczane będą z rynku krajowego w cysternach kolejowych lub autocysternach.