BAZA PRZEŁADUNKOWA


Realizujemy przeładunek produktów wysokokrzepliwych oraz paliw ciekłych.

Produkty dostępne w ramach bazy przeładunkowej:

 • oleje bazowe: SN-150, SN-500, SN-1200,
 • olej popirolityczny,
 • oleje napędowe,
 • lekkie i ciężkie oleje opałowe,
 • parafina,
 • gacz parafinowy,
 • petrolatum,
 • węgiel,
 • kruszywo.

Operacje realizowane obecnie na terenie bazy przeładunkowej:

 • rozładunek cystern kolejowych,
 • magazynowanie produktów,
 • ekspedycja samochodowa produktów ze zbiorników magazynowych,
 • filtracja parafin,
 • rozładunek wagonów z produktami sypkimi,
 • wysyłanie importowanych wyrobów akcyzowych.

2 lipca 2019 roku poszerzyliśmy swoją działalność przeładunkową w oparciu o uzyskaną Koncesję nr MPC/17249/64515/W/DPC/2019/GMa na przeładunek paliw ciekłych wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ważną do dn. 31 grudnia 2030 roku.

>> Kliknij, by zobaczyć koncesję

Uzyskana Koncesja umożliwia przeładunek następujących paliw ciekłych:

półprodukty rafineryjne o kodach CN: 2710 19 31, 2710 19 35, 2710 19 51, 2710 19 55;
oleje napędowe o kodach CN: 2710 19 43, 2710 20 11;
lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe o kodach CN: 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19;
ciężkie oleje opałowe o kodach CN: 2707 99 19, 2707 99 91, 2707 99 99, 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39, 2710 20 90;
biopaliwa płynne o kodach CN: 3826 00 10, z wyłączeniem estrów metylowych stanowiących dodatki do paliw ciekłych.


W PLANACH:

PRODUKTY Z RYNKU WSCHODNIEGO:
klasa I: metanol, benzyna, benzen, octan winylu, toluen, etanol,
klasa II: styren, butanol, izobutanom, akrylan butylu, m-ksylen,
klasa III: olej napędowy, olej popirolityczny,
poza klasowe: gudron.

PRODUKTY Z RYNKU KRAJOWEGO:
benzyna/benzyna bio,
komponent bio do oleju napędowego (FAME).

Ekspedycja produktów realizowana będzie:
w autocysternach (maksymalnie do 85% obrotu dla oleju napędowego),
w cysternach kolejowych (maksymalnie do 20% obrotu oleju napędowego).

Benzyna/benzyna bio oraz komponent bio do oleju napędowego (FAME) dostarczane będą z rynku krajowego w cysternach kolejowych lub autocysternach.