INBAP GROUP

INBAP Group to grono podmiotów o szerokim profilu działalności, które od 30 lat odnoszą sukcesy na rynku nieruchomości i kapitałowym. W skład grupy wchodzi m.in. INBAP Terminal, spółka o kilkuletniej historii funkcjonowania. Nasza nowoczesna baza realizuje przeładunek oraz magazynowanie paliw płynnych i chemii. Wieloletnia aktywność biznesowa, jak i ciągły rozwój firmy spowodowały poszerzenie działalności o sprzedaż oleju popirolitycznego, który również jest wykorzystywany do własnych celów opałowych.


OLEJ POPIROLITYCZNY

Olej popirolityczny stanowi złożoną mieszaninę węglowodorów otrzymywaną jako pozostałość z destylacji produktów z procesu krakingu parowego. Przeznaczony jest do stosowania jako paliwo do kotłów centralnego ogrzewania, kotłów parowych do celów przemysłowych, ciepłownictwa oraz do celów technologicznych. Stosowany do palników o mocy powyżej 0,5 MW.


DANE TECHNICZNE PRODUKTU:
BADANIE JAKOŚCI OLEJU

Każda partia oleju popirolitycznego jest badana pod względem jakości w laboratorium  IREAST Sp. z o.o. w Małaszewiczach, które jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, NR AB 1725.

DOSTAWY

Olej popirolityczny będzie dostarczany do Państwa  specjalistycznym transportem – autocysternami samowyładowczymi.ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE

W celu złożenia zamówienia należy przesłać druki zamówienia oraz upoważnienia na nasz adres e-mail.SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI


Dział handlowy

Naszą firmę wyróżnia profesjonalna kadra, która ma wieloletnie doświadczenie w handlu olejami opałowymi.

Monika Sowa-Smarzewska
✆ +48 721 900 004
monika.sowa-smarzewska@inbap.com    

Biuro

☏ +48 83 342 55 52
zamowienia.olej@inbap.com


Obsługa SENT

Barbara Dmitruk
✆ +48 601 731 350
barabra.dmitruk@inbap.com


Księgowość/rozliczenia

Dominika Rodak
✆ +48 506 714 186
dominika.rodak@inbap.com

Adres korespondencyjny

INBAP TERMINAL
ul. Sidorska 83
21-500 Biała PodlaskaFORMULARZ KONTAKTOWY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia. Zapoznałem się z treścią informacji o sposobie przetwarzania moich danych osobowych.**

* pole wymagane
** klauzula informacyjna RODOKONCESJE

W związku z prowadzoną działalnością firma INBAP TERMINAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie Al. Jana Pawła II nr 22, 00-133 Warszawa, o numerze KRS 0000739376, nadanym NIP 5372631449, REGON 362458170, o kapitale zakładowym 100 000,00 zł; działa na podstawie Koncesji:

Koncesja nr WPC/239/64515/W/DPC/2021/GMa na wytwarzanie paliw ciekłych na okres od 7 kwietnia do 31 grudnia 2030 r.

Koncesja nr OPC/17635/64515/W/DPC/2020/GMa na obrót paliwami ciekłymi na okres od 7 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2030 r.                    

Koncesja nr MPC/17249/64515/W/DPC/2019/GMa na magazynowanie i przeładunek paliw ciekłych na okres od 2 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2030 r.DOKUMENTY DO POBRANIA
DOKUMENT POBIERZ
Druk zamówienia do edycji DRUK ZAMÓWIENIA
Druk zamówienia do wydrukuDRUK ZAMÓWIENIA
Upoważnienie do składania zamówień do edycji DRUK UPOWAŻNIENIA
Upoważnienie do składania zamówień do wydrukuDRUK UPOWAŻNIENIA
Karta charakterystyki produktuKARTA CHARAKTERYSTYKI
Specyfikacja produktuSPECYFIKACJA