FILTRACJA PARAFIN


Terminal dysponuje w pełni wyposażonym zapleczem do filtracji parafin i gaczy parafinowych.
Do procesu używamy dwóch pras filtracyjnych, będąc w stanie przefiltrować 200 t surowca w ciągu doby.
W celu uzyskania wymaganych parametrów oferujemy możliwość zmieszania różnych typów surowców parafinowych.