OBECNIE:

Produkty bazy przeładunkowej dostępne w sposób ciągły to: 

 • oleje bazowe: SN-150, SN-500, SN-1200;
 • olej popirolityczny;
 • parafina;
 • gacz parafinowy;
 • petrolatum;
 • węgiel;
 • kruszywo.

Operacje realizowane obecnie na terenie bazy przeładunkowej:

 • rozładunek cystern kolejowych;
 • magazynowanie produktów;
 • ekspedycja kolejowa produktów ze zbiorników magazynowych;
 • ekspedycja samochodowa produktów ze zbiorników magazynowych;
 • filtracja parafin;
 • rozładunek wagonów z produktami sypkimi.

W PLANACH:

PRODUKTY Z RYNKU WSCHODNIEGO:

 • klasa I: metanol, benzyna, benzen, octan winylu, toluen, etanol;
 • klasa II: styren, butanol, izobutanom, akrylan butylu, m-ksylen;
 • klasa III: olej napędowy;
 • pozaklasowe: gudron.

PRODUKTY Z RYNKU KRAJOWEGO:

 • benzyna/benzyna bio;
 • komponent bio do oleju napędowego (FAME).

Ekspedycja produktów realizowana będzie:

 • w autocysternach (maksymalnie do 85% obrotu dla oleju napędowego);
 • w cysternach kolejowych (maksymalnie do 20% obrotu oleju napędowego).

Benzyna/benzyna bio oraz komponent bio do oleju napędowego (FAME) dostarczane będą z rynku krajowego w cysternach kolejowych lub autocysternach.