W NASZEJ OFERCIE


Obecnie portfolio naszych usług obejmuje przeładunek, magazynowanie oraz filtrację produktów wysokokrzepliwych, a także przeładunek paliw ciekłych.

Produkty dostępne w ramach bazy przeładunkowej:

 • oleje bazowe: SN-150, SN-500, SN-1200,
 • olej popirolityczny,
 • oleje napędowe,
 • lekkie i ciężkie oleje opałowe,
 • parafina,
 • gacz parafinowy,
 • petrolatum,
 • węgiel,
 • kruszywo.

Operacje realizowane obecnie na terenie bazy przeładunkowej:

 • rozładunek cystern kolejowych,
 • magazynowanie produktów,
 • ekspedycja samochodowa produktów ze zbiorników magazynowych,
 • filtracja parafin,
 • rozładunek wagonów z produktami sypkimi,
 • wysyłanie importowanych wyrobów akcyzowych.

Filtracja:

 • parafin,
 • gaczy parafinowych.

2 lipca 2019 roku poszerzyliśmy swoją działalność przeładunkową w oparciu o uzyskaną Koncesję nr MPC/17249/64515/W/DPC/2019/GMa na przeładunek paliw ciekłych wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ważną do dn. 31 grudnia 2030 roku.

Uzyskana Koncesja umożliwia przeładunek następujących paliw ciekłych:

 • półprodukty rafineryjne o kodach CN: 2710 19 31, 2710 19 35, 2710 19 51, 2710 19 55;
 • oleje napędowe o kodach CN: 2710 19 43, 2710 20 11;
 • lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe o kodach CN: 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19;
 • ciężkie oleje opałowe o kodach CN: 2707 99 19, 2707 99 91, 2707 99 99, 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39, 2710 20 90;
 • biopaliwa płynne o kodach CN: 3826 00 10, z wyłączeniem estrów metylowych stanowiących dodatki do paliw ciekłych.

Koncesja (kliknij, żeby zobaczyć pełną treść):


 

4 września 2020 r. otrzymaliśmy od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej zezwolenie na wysyłanie importowanych wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający. Uzyskaliśmy zgodę i zabezpieczenie na wysyłanie z miejsca importu z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Zezwolenie (kliknij, aby zobaczyć pełną treść):

 


Terminal INBAP jest miejscem wyznaczonym do odpraw celnych, a w przyszłości będzie także składem podatkowym. Wyposażony jest w bocznicę kolejową z układem torów wschodnim (1520 mm), wkrótce dodany zostanie również układ torów europejski (1435 mm). Obecnie trwa gruntowna modernizacja i rozbudowa inwestycji. Planujemy ponad dwukrotne zwiększenie obszaru terminala oraz poprawienie jego funkcjonalności, co znacznie poszerzy ofertę przeładunku i magazynowania.

W PLANACH:

Produkty z rynku wschodniego:

 • klasa I: metanol, benzyna, benzen, octan winylu, toluen, etanol,
 • klasa II: styren, butanol, izobutanom, akrylan butylu, m-ksylen,
 • klasa III: olej napędowy,
 • pozaklasowe: gudron.

Produkty z rynku krajowego:

 • benzyna/benzyna bio,
 • komponent bio do oleju napędowego (FAME).

Ekspedycja produktów realizowana będzie:

 • w autocysternach (maksymalnie do 85% obrotu dla oleju napędowego),
 • w cysternach kolejowych (maksymalnie do 20% obrotu oleju napędowego).

Benzyna/benzyna bio oraz komponent bio do oleju napędowego (FAME) dostarczane będą z rynku krajowego w cysternach kolejowych lub autocysternach.

Planowana wielkość obrotu bazy:

 • olej napędowy – rezerwa: jednokrotne pełnienie zbiorników stanowiących rezerwę interwencyjną w ciągu roku (sumaryczna pojemność pod rezerwę – 90 000 m³),
 • olej napędowy – obrót: 51 krotne pełnienie w ciągu roku zbiorników magazynowych będących w obrocie 32 000 m³),
 • benzyna – maksymalny obrót miesięczny 5000 t/m-c,
 • metanol – jednokrotne pełnienie w miesiącu zbiornika magazynowego metanolu (10 000 m³) oraz import docelowy po 1600t cztery razy w miesiącu,
 • etanol, octan winylu – maksymalny obrót miesięczny 5000 t/m-c.

Na terenie bazy zlokalizowane zostaną zbiorniki przeznaczone do magazynowania produktów klasy I, II i III i pozaklasowych.


REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ