INBAP Terminal – kompleksowe i nowoczesne rozwiązania przeładunku i magazynowania paliw płynnych i chemii.

 

Terminal INBAP to nowoczesna baza realizująca przeładunek, magazynowanie oraz filtrację produktów wysokokrzepliwych, a także przeładunek paliw ciekłych. Obecnie jest w trakcie modernizacji mającej na celu maksymalne zwiększenie funkcjonalności, bezpieczeństwa oraz jakości oferowanych usług.

Terminal znajduje się na polskiej ścianie wschodniej, w Małaszewiczach Dużych – przy granicy z Białorusią, bezpośrednio przy trasie nr 2 korytarza sieci bazowej TEN-T, tj. Morze Północne – Morze Bałtyckie, łączącej najważniejsze porty w Europie za pomocą wszystkich dostępnych rodzajów transportu. Z racji położenia na zbiegu magistrali kolejowych, tuż przy granicach trzech państw, miejscowość nazywana jest kolejową bramą do europejskiego systemu transportowego. W sąsiedztwie inwestycji przebiega linia kolejowa E20 oraz jej odnoga CE20 dla towarowego transportu kombinowanego oraz droga E30: Świecko – Terespol.
Przez przejście graniczne w Terespolu, gdzie następuje zmiana szerokości torów, odbywa się największy ruch kolejowy na wschodniej granicy UE.

Małaszewicze odgrywają istotną rolę w transporcie towarowym na Nowym Jedwabnym Szlaku:

 • są największym rejonem przeładunkowym na wschodniej granicy Unii Europejskiej,
 • stanowią wschodnią granicę celną Unii Europejskiej,
 • to europejski korytarz transportowy nr 2 oraz północna linia Nowego Jedwabnego Szlaku,
 • tu znajduje się styk kolei 1435 mm i 1520 mm oraz łączą się systemy komunikacji CIM – SMGS.

Nasz terminal posiada kilkunastoletnią historię funkcjonowania. Pierwotnie kwestią kluczową dla całej inwestycji była produkcja parafiny wraz z udostępnieniem usług przeładunkowych i rozgrzewania wagonów.

Dziś portfolio naszych usług obejmuje:

 • przeładunek produktów wysoko krzepliwych, takich jak: parafiny, gacz parafinowy czy petrolatum,
 • przeładunek oleju popirolitycznego,
 • przeładunek olei bazowych,
 • przeładunek olei roślinnych (m.in. oleju rzepakowego),
 • przeładunek melasy,
 • filtrację parafin.

W 2022 roku na naszym terminalu przeładowaliśmy ponad 131 608 ton produktów płynnych i 85 935 ton produktów sypkich.


2 lipca 2019 roku otrzymaliśmy Koncesję nr MPC/17249/64515/W/DPC/2019/GMa na przeładunek paliw ciekłych wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ważną do dn. 31 grudnia 2030 roku.

>> Kliknij, by zobaczyć koncesję

W oparciu o uzyskaną koncesję poszerzyliśmy swoją działalność przeładunkową o następujące paliwa ciekłe:

 • półprodukty rafineryjne o kodach CN: 2710 19 31, 2710 19 35, 2710 19 51, 2710 19 55;
 • oleje napędowe o kodach CN: 2710 19 43, 2710 20 11;
 • lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe o kodach CN: 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19;
 • ciężkie oleje opałowe o kodach CN: 2707 99 19, 2707 99 91, 2707 99 99, 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39, 2710 20 90;
 • biopaliwa płynne o kodach CN: 3826 00 10, z wyłączeniem estrów metylowych stanowiących dodatki do paliw ciekłych.

4 września 2020 r. otrzymaliśmy od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej zezwolenie na wysyłanie importowanych wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający. Uzyskaliśmy zgodę i zabezpieczenie na wysyłanie z miejsca importu z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

>> Kliknij, by zobaczyć zezwolenie


Terminal INBAP jest miejscem wyznaczonym do odpraw celnych, a także składem podatkowym. Jest wyposażony w bocznicę kolejową z układem torów wschodnim (1520 mm), wkrótce dodany zostanie również układ torów europejski (1435 mm). Obecnie trwa gruntowna modernizacja i rozbudowa inwestycji. Planujemy ponad dwukrotne zwiększenie obszaru terminala oraz poprawienie jego funkcjonalności, co znacznie poszerzy ofertę przeładunku i magazynowania.

>> Kliknij, by zobaczyć naszą prezentację