OBECNIE:

INBAP Terminal znajduje się na polskiej ścianie wschodniej, w miejscowości Małaszewicze Duże, przy granicy z Białorusią, bezpośrednio przy trasie nr 2 korytarza sieci bazowej TEN-T, tj. Morze Północne – Morze Bałtyckie, łączącej najważniejsze porty w Europie za pomocą wszystkich dostępnych rodzajów transportu.

Małaszewicze odgrywają istotną rolę w transporcie towarowych na Nowym Jedwabnym Szlaku:

 • są największym rejonem przeładunkowym na wschodniej granicy Unii Europejskiej
 • to europejski korytarz transportowy nr 2 + północna linia Nowego Jedwabnego Szlaku
 • stanowią wschodnią granicę celną Unii Europejskiej
 • tu znajduje się styk kolei 1435 mm i 1520 m oraz styk systemów komunikacji CIM – SMGS

W sąsiedztwie inwestycji przebiega linia kolejowa E20 oraz jej odnoga CE20 dla towarowego transportu kombinowanego oraz droga E30: Świecko – Terespol.

Nasz terminal posiada ponad dziesięcioletnia historię funkcjonowania. Pierwotnie, kluczowa dla całej inwestycji była produkcja parafiny wraz z udostępnieniem usług przeładunkowych i rozgrzewania wagonów.

Dziś portfolio naszych usług obejmuje:

 •  przeładunek produktów wysoko krzepliwych takich jak: parafiny, gacz parafinowy czy petrolatum;
 • przeładunek olei bazowych;
 • przeładunek olei roślinnych takich jak np olej rzepakowy;
 • przeładunek melasy;
 • przetwarzanie parafin.

W 2017 roku na naszym terminalu przeładowaliśmy ponad 120 tysięcy ton różnych produktów.

W PLANACH:

W najbliższym czasie przeprowadzimy gruntowną modernizację oraz rozbudowę naszej inwestycji, która zwiększy powierzchnię terminala ponad dwukrotnie, znacznie poprawi jego funkcjonalność oraz przede wszystkim pozwoli na znaczące poszerzenie oferty przeładunku i magazynowania. 

Planowo Terminal INBAP wchodzić będzie w skład miejsca wyznaczonego do odpraw celnych i wyposażony będzie w bocznicę kolejową z układem torów europejskim (1435 mm) i wschodnim (1520 mm).

Planowana wielkość obrotu bazy:

 • olej napędowy – rezerwa: jednokrotne pełnienie zbiorników stanowiących rezerwę interwencyjną w ciągu roku (sumaryczna pojemność pod rezerwę – 110 000 m³);
 • olej napędowy – obrót: 51 krotne pełnienie w ciągu roku zbiorników magazynowych będących w obrocie 20 000 m³);
 • benzyna – maksymalny obrót miesięczny 5000t/m-c;
 • metanol – jednokrotne pełnienie w miesiącu zbiornika magazynowego metanolu (10 000m³) oraz import docelowy po 1600 t cztery razy w miesiącu;
 • etanol, octan winylu – maksymalny obrót miesięczny 5000t/m-c.