W najbliższym czasie przeprowadzimy gruntowną modernizację oraz rozbudowę naszej inwestycji, która zwiększy powierzchnię terminala ponad dwukrotnie, znacznie poprawi jego funkcjonalność oraz przede wszystkim pozwoli na znaczące poszerzenie oferty przeładunku i magazynowania.

Planowo Terminal INBAP wchodzić będzie w skład miejsca wyznaczonego do odpraw celnych i wyposażony będzie w bocznicę kolejową z układem torów europejskim (1435 mm) i wschodnim (1520 mm).

Planowana wielkość obrotu bazy:

  • olej napędowy – rezerwa: jednokrotne pełnienie zbiorników stanowiących rezerwę interwencyjną w ciągu roku (sumaryczna pojemność pod rezerwę – 110 000 m³)
  • olej napędowy – obrót: 51 krotne pełnienie w ciągu roku zbiorników magazynowych będących w obrocie 20 000 m³)
  • benzyna – maksymalny obrót miesięczny 5000t/m-c
  • metanol – jednokrotne pełnienie w miesiącu zbiornika magazynowego metanolu (10 000 m³) oraz import docelowy po 1600t cztery razy w miesiącu
  • etanol, octan winylu – maksymalny obrót miesięczny 5000t/m-c

Na terenie bazy zlokalizowane zostaną zbiorniki przeznaczone do magazynowania produktów klasy I,II i III i pozaklasowych.