Małaszewicze
ul. Warszawska 1B

tel/fax: +48 (83) 342 55 52
biuro@inbapintermodal.com

INBAP TERMINAL

Kompleksowe i nowoczesne rozwiązania przeładunku
i magazynowania paliw płynnych i chemii.

Transshipment

Storage

Other Services

News

Difreo - Web design