Poszerzyliśmy koncesję na przeładunek paliw ciekłych

W dn. 27 lutego 2020 r. nasza działalność przeładunkowa została poszerzona. W oparciu o koncesję MPC/17249/64515/W/DPC/2019/GMa wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki uzyskaliśmy zgodę na przeładunek kolejnych paliw ciekłych.

Otrzymana koncesja umożliwia przeładunek następujących produktów:
– półprodukty rafineryjne o kodach CN: 2710 19 31, 2710 19 35, 2710 19 51, 2710 19 55;
– oleje napędowe o kodach CN: 2710 19 43, 2710 20 11;
– lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe o kodach CN: 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19;
– ciężkie oleje opałowe o kodach CN: 2707 99 19, 2707 99 91, 2707 99 99, 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39, 2710 20 90;
– biopaliwa płynne o kodach CN: 3826 00 10, z wyłączeniem estrów metylowych stanowiących dodatki do paliw ciekłych.

Koncesja do pobrania tutaj.

Spotkajmy się na 13. Międzynarodowych Targach Kolejowych w Gdańsku

W dniach 24-27.09.2019 r. spotkajmy się na targach TRAKO w Gdańsku.

To największe i najbardziej prestiżowe w Polsce oraz drugie w Europie spotkanie branży transportu szynowego. Prezentacja aktualnego poziomu rozwoju systemów transportowych oraz infrastruktury kolejowej w Polsce, Europie i na świecie. TRAKO to doskonała okazja do promowania transportu szynowego (kolej i tramwaj), spedycji i logistyki kolejowej, prezentacji najnowszych technologii oraz spotkania w środowisku branżowym.

Naszą firmę będzie reprezentował:
Ireneusz Wojtysiak – kierownik projektu.
tel. +48 781 558 555
e-mail: ireneusz.wojtysiak@inbap.com

Z przyjemnością spotkamy się z Państwem.

Otrzymaliśmy koncesję na przeładunek kolejnych produktów

W dniu 2 lipca 2019 roku poszerzyliśmy swoją działalność przeładunkową w oparciu o uzyskaną Koncesję nr MPC/17249/64515/W/DPC/2019/GMa na przeładunek paliw ciekłych wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ważną do dn. 31 grudnia 2030 roku.

Uzyskana Koncesja umożliwia przeładunek następujących paliw ciekłych:

  • półprodukty rafineryjne o kodach CN: 2710 19 31, 2710 19 35, 2710 19 51, 2710 19 55;
  • oleje napędowe o kodach CN: 2710 19 43, 2710 20 11;
  • lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe o kodach CN: 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19;
  • ciężkie oleje opałowe o kodach CN: 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39, 2710 20 90;
  • biopaliwa płynne o kodach CN: 3826 00 10, z wyłączeniem estrów metylowych stanowiących dodatki do paliw ciekłych.

Koncesja do pobrania tutaj

Oferta pracy

Oferta pracy

PRACOWNIK BIUROWY

Miejsce pracy: Terminal INBAP, Małaszewicze Duże, ul. Warszawska

Wymagania:
• biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych,
• doświadczenie w pracy na terminalu paliwowym, chemicznych i obsłudze klienta będzie dodatkowym atutem,
• komunikatywność i zaangażowanie,
• umiejętność pracy w zespole,
• umiejętność szybkiego uczenia się.

Obowiązki:
• bezpośredni i telefoniczny kontakt z Klientem,
• dbanie o odpowiedni obieg dokumentów i właściwy przepływ informacji,
• pomoc w nadzorowaniu procesu terminala,
• wsparcie administracyjne pracowników biura,
• obsługa urządzeń biurowych.

Oferujemy:
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• Wynagrodzenie odpowiednie do posiadanych kwalifikacji

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV, z dopiskiem: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych Dz. Ust, Nr 133)” na adres e-mail: pawel.filipowicz@inbap.com