Akcjonariusze

  • PIERWSZE WEZWANIE SPÓŁKI INBAP TERMINAL DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI:

>> INBAP Terminal_wezwanie do złożenia dokumentów akcji_20200928

 


Zgodnie z art. 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych poniżej publikowane będą wymagane przez prawo i statut ogłoszenia dla akcjonariuszy spółki INBAP Terminal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., Biurowiec Q22, Aleje Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa (adres do korespondencji: ul. Sidorska 83, 21-500 Biała Podlaska) wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000739376, REGON: 362458170, NIP: 5372631449, kapitał zakładowy (wpłacony): 100 000,00 zł.